Herindeling gemeente Boarnsterhim

 • Sinds 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven.


  De dorpen van Boarnsterhim zijn verdeeld over vier  buurgemeenten:
  • - de dorpen Aldeboarn, Akkrum en Nes horen nu bij de gemeente Heerenveen;
  • - het dorp Terherne is toegevoegd aan de gemeente De Friese Meren;
  • - de dorpen Raerd, Dearsum, Tersoal, Poppenwier en Sibrandabuorren vallen onder de gemeente Sudwest Fryslan 
  • - de dorpen Grou, Jirnsum, Friens, Idaerd, Eagum, Warten, Wergea, Warstiens en Reduzum horen bij de gemeente Leeuwarden.
  U kunt terecht bij de opvolgende gemeenten via:
  Mocht u nog informatie van de voormalige gemeente Boarnsterhim terug willen lezen dan kunt u terecht op http://archief.archiefweb.eu/boarnsterhim/